Garancijski rok prične teči z dnem dobave ali prevzema določenih izdelkov.Garancijo za izdelek daje proizvajalec oziroma uvoznik,ki je odgovoren za garancijske pogoje.Splošna garancija za vse izdelke je 12 mesecev,razen za izdelke,pri katerih je navedeno drugače.Garancija ne velja za potrošni material.Garancijo lahko uveljavite z originalnim računom ali s kopijo le-tega.